Přehled

Od jara 2020 je konání hudebních dílen kvůli koronaviru přerušeno.

Hudební dílny studia Rolnička

Hudební dílny pro žáky 1.- 5. tříd základních škol pořádal Karel Virgler od roku 1996. Od září 2006 se konaly přímo v základních školách. Stačí pro ně větší třída nebo jakýkoliv jiný prostor, který lze ale alespoň částečně zatemnit (žaluzie, rolety aj.), protože pořady jsou provázeny promítáním diapozitivů. Každý pořad trvá jednu vyučovací hodinu a jsou na něm zpravidla 2 třídy, tj. asi 30 - 50 dětí.

 

Jejich cílem je aktivně zapojovat žáky 1.stupně ZŠ do hudebních činností a tak v nich vytvářet a prohlubovat elementární dovednosti. Žáci přitom poznávají klasické i lidové hudební nástroje, české lidové zvyky, rozvíjejí své rytmické cítění a učí se správně zpívat mnoho písniček. Učitelům poskytují Hudební dílny navíc kromě metodických materiálů mnoho praktických podnětů pro výuku hudební výchovy. Hudební dílny si školy objednávají v květnu-červnu na příští školní rok. Konkrétní termíny pořadů jim nabízíme v prvním týdnu září a je možno upravit je podle potřeb jednotlivých škol.

 

Čtyři hudební pohádky je možno objednat pouze jako celý cyklus, ne jednotlivě. Pokračovací pořady jsou určené pro třídy, které již v minulém roce úspěšně absolvovaly čtyřdílný cyklus.

 

Hudební dílny Studia Rolnička podporovalo mnoho let Hlavní město Praha.