Připravujeme

Adventní koncert Rolničky Praha
4. 12. 2022 19:00
Kostel U Salvátora, Salvátorská ulice, Praha 1
Srdečně zveme na první adventní koncert hlavního a mužského sboru Rolnička Praha.
Uslyšíte barokní pastorely, pásmo vánočních koled v úpravě A. Tučapského, pásmo Koledníci z Těšínska od Petra Ebena, zahraniční koledy v podání našeho mužského sboru a ještě něco navíc.
Jako host vystoupí David Hernych - housle.
Klavírní doprovod Vojtěch Seidl.
Sbor řídí Karel Virgler a Matěj Chvojka.
Vstupné dobrovolné, všechny srdečně zveme!

Koncert se koná s podporou Hlavního města Praha a Městské části Praha 1. Děkujeme.
Adventní koncert nejen pro seniory
6. 12. 2022 16:00
Vršovické divadlo MANA, Moskevská 34, Praha 10 - Vršovice
Srdečně zveme na další adventní koncert hlavního a mužského sboru Rolnička. Pořádají Senioři ČR z Prahy 10, Městská část Praha 10 a Rolnička Praha. Vstupné dobrovolné
Vystoupení na Václavských Vánocích
7. 12. 2022 15:00
Horní část Václavského náměstí
Doplňovací sbor vystoupí na Adventních trzích v horní části Václavského náměstí. Srdečně zveme.
Vystoupení Doplňovacího sboru na Novoměstské radnici
11. 12. 2022 13:30
Novoměstská radnice, Vodičkova 3, Praha 1
Doplňovací sbor vystoupí v mázhausu Novoměstské radnice v rámci tradičních Adventních trhů.
Vstup volný, srdečně zveme.
82. koncert cyklu Rolnička zpívá pro své přátele a pro radost
18. 12. 2022 11:00
Dvořákova síň Rudolfina, Praha
Na slavnostním adventním koncertu vystoupí všechna oddělení Rolničky včetně nováčků, přijatých v září.
Na programu budou Koledníci z Těšínska P. Ebena a výběr z jeho pásma Elce pelce, koledy v úpravě A. Tučapského, dětské a zimní písně.
Klavír Vojtěch Seidl, housle David Hernych j.h.
Vstupenky pro členy sboru budou v předprodeji ve zkušebně.
Zbylé vstupenky budou v prodeji v pokladně Rudolfina 1 hodinu před začátkem koncertu.
Všechny srdečně zveme!

Koncert se koná s podporou Hlavního města Praha a Městské části Praha 1. Děkujeme.
83. koncert cyklu Rolnička zpívá pro své přátele a pro radost - 45 let sboru!
11. 6. 2023 11:00
Dvořákova síň Rudolfina, Praha
V červnu 2023 oslavíme již 45 let sboru Rolnička.
Vystoupí všechna oddělení Rolničky, včetně letošních nováčků. A navíc sbor bývalých členů.
Chcete být u toho? Sledujte naše stránky a facebook!